werkethiek

vertrouwen

counseling / training

Bedankt voor het vertrouwen in mijn praktijk. Ik wil je graag laten kennismaken met de wijze waarop ik als coach/trainer werk.

 • ik doe mijn uiterste best om jouw verwachtingen goed te begrijpen en het eens te worden over hoe ik van plan ben hier aan te voldoen
 • ik geef correct en eerlijk aan welke potentiële waarde ik als coach/trainer kan bieden
 • de duur van de overeenkomst is passend voor het bereiken van jouw doelstellingen
 • onze onderlinge verstandhouding is gelijkwaardig en ik zorg er voor dat je niet afhankelijk wordt van mij
 • ik doe mijn uiterste best jou respectvol te benaderen en er voor te zorgen dat jouw waardigheid behouden blijft
 • ik streef er naar om oordeelvrij te zijn in mijn contact met jou
 • ik behoor de grenzen van mijn eigen professioneel kunnen te herkennen en te onderkennen; in voorkomend geval zal ik jou doorverwijzen naar een andere professionele hulpverlener, zoals bijvoorbeeld een arts, het Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Verslavingszorg, een collega e.d.
 • ik communiceer open over mijn eigen waarden, overtuigingen en houdingen die bepalend zijn voor mijn werkwijze
 • ik voel als coach / trainer de verantwoordelijkheid om eerlijk te zijn, op een ondersteunende manier
 • ik behoor mij te allen tijde te gedragen op een wijze die positief afstraalt op en de goede reputatie handhaaft van het beroep coach/trainer
 • met andere coaches/trainers reflecteer ik op mijn werk en ik ontwikkel mij voortdurend
 • mijn tarieven zijn marktconform en hebben rekening gehouden met particuliere draagkracht
 • mijn praktijkruimtes zijn ordelijk en hygiënisch

“ik schenk jou mijn vertrouwen”

Ik vraag van jou om eerlijk en authentiek te zijn. Mijn houding is er op gericht om jou uit te nodigen met een open mind naar jezelf te kijken. Mijn houding is er ook op gericht dat jij je vrij voelt om te zeggen wat je wilt zeggen. Ik schenk jou mijn vertrouwen.
ik ontmoet
Christy Römer

erkende trainingen en certificeringen

diploma’s en certificaten worden uitgegeven met de internationale erkenningen van de International Association of HNLP & Hypnosis, de American Board of Neuro Linguïstic Programming, en de Nederlandse Vereniging van Humanistische Neurolinguïstische Psychologie.

accreditatie International Association of HNLP & Hypnosis
ABNLP geaccrediteerd
 • De Voorde 18, 9473 TW De Groeve (Drenthe)
 • info@ikontmoet.nl
 • 06 22 44 33 40
 • Ik Ontmoet training | counseling | pers.ontwikkeling

Copyright © 2020 Ik Ontmoet | (H)NLP training, (H)NLP coaching en persoonlijke ontwikkeling | De Voorde 18, 9473 TW De Groeve | info@ikontmoet.nl | KvK 72186127